[ - ]
n i e s z u f l a d a . p l


Wstęp

    Kultura publikacji
    Czysty HTML
    Dla kogo ten serwis?
    Pisanie on-line
    Pomoc
    Koronka H2O
 
 
 


Słowo Wstępne

Oto nieszuflada. Nieszuflada tym różni się od przeciętnej, oklepanej do znudzenia w swej użyteczności, szuflady, że nie można w niej nic odłożyć. Oto jest miejsce dla tych, którzy nie chcą już swoich wierszy odkładać do szuflad, dla tych, którzy wiersze do szuflad nieodłożone chcą przeczytać i dla tych, którzy nie odkładając już do szuflad swoich wierszy, chcą komentować wiersze tych, którzy ich do szuflad nie odłożyli, lecz odłożyli nie do szuflad, czyli w NIESZUFLADZIE.

Na pierwszy rzut oka może się to wydawać skomplikowane. W istocie tak nie jest. Przy pierwszej próbie odłożenia do Nieszuflady Twojego wiersza lub komentarza, pojawi się prosty formularz, po którego wypełnieniu otrzymasz swoje własne miejsce w Nieszufladzie. Każdy dodany tekst będzie kolejnym wierszem wirtualnego tomiku, zbioru wierszy jednego Autora, który łatwo przeglądać w całości i do którego możesz odsyłać przyjaciół zainteresowanych Twoją pisaniną.

Nieszuflada nie ma dna. Nie ma reguł. Nie ma jednego administratora, który decyduje o kształcie strony. Funkcję tę pełni zawsze jedna z osób, które przyczyniły się do powstania tej strony swoją pracą i zaangażowaniem. Jeżeli jesteś tu nową postacią i staniesz się w Nieszufladzie Osobowością rozpoznawaną przez przyjaciół z tej strony, i zdobędziesz zaufanie, być może będziesz pełnić funkcję administratora przez jedną kadencję... Kto wie?

Na koniec - ważna rzecz!
Jeżeli, debiutując w Nieszufladzie, oczekujesz miłych recenzji i wypowiedzi pod swoim wierszem, to lepiej poproś o opinię ciocię. Ciocia zawsze pochwali. My tutaj uważamy, że nie ma wierszy dobrych i złych. Wszystkie są do niczego. W takiej też postaci będziemy je w przyszłości wydawać w formie drukowanej, za zgodą Autora :)

Serwis NIESZUFLADA.PL powstał dzięki współpracy i pomocy firmy ONYX Sp. z o.o.


Właściciele i twórcy serwisu NIESZUFLADA.PL nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane na stronach serwisu przez Autorów, oraz za publikacje naruszające prawa autorskie osób trzecich. Pełną odpowiedzialność za zamieszczane teksty ponosi zarejestrowany Autor.

Kultura publikacji

Jak wiadomo, były czasy, kiedy w miejscach publicznych można było pluć kulturalnie i w poczuciu zgodności z obowiązującymi normami społecznymi. Służyły temu celowi wystawione w miejscach ogólnie dostępnych tak zwane spluwaczki, radośnie i z estymą zapełniane przez amatorów plucia towarzyskiego, takich jak, np. dzielny wojak Szwejk. Dziś czasy się zmieniły i żeby popluć sobie do woli w towarzystwie osoby wykształconej, trzeba iść do dentysty.

Do Nieszuflady pluć też można (bo Nieszuflada nie ma dna), można brać udział w pluciu na odległość, pluciu do celu, oparskiwaniu siebie nawzajem w zażyłości i zrozumieniu, którego mianownikiem są wspólne dyskusje nad niedobrymi wierszami... i nie tylko. Plucie dla idei, wyrażające się w umiejętnym wykorzystywaniu wyrazów zwanych potocznie "niecenzuralnymi" , nie jest zabronione.

Inna rzecz z pluciem bezideowym, pluciem dla samego plucia, obrzucaniem społeczności internetowej płodami flegmatycznego i płytkiego umysłu. Takie przejawy braku higieny towarzyskiej będą po prostu ignorowane, a w przypadku nasilania się, będą tępione przy użyciu ogólnodostępnych środków chemii gospodarstwa domowego, kubła, szczoty i gumowego węża.


Czysty HTML

Naszym pierwotnym zamiarem było udostępnienie Autorom WIERSZY i FORUM możliwości twórczego wykorzystania HTML w celu tworzenia wpisów o dowolnym kolorze i wielkości czcionki... Niestety wymaga to pewnej wprawy w stosowaniu tzw. "znaczników", których błędne użycie powoduje uszkodzenie tworzonej dynamicznie strony z nowym wpisem.

Wystarczy źle wpisać zakończenie znacznika, aby sformatowanym tekstem byla pisana CAŁA strona, włącznie z wpisami osób poniżej. Błędne zastosowanie innych znaczników może spowodować jeszcze gorsze zamieszanie. Tak więc - z przyczyn funkcjonalnych - mechanizm wpisów analizuje przekazany tekst i wpisane znaczniki HTML zapisuje jako tekst zwykły, nie mający wpływu na funkcjonalny kod strony, zmainę kolorów, czcionki itp...


Dla kogo jest ten serwis?

Ten serwis jest dla Was. Nieistotne, czy w rozumieniu kryteriów obiektywnych (o ile takie istnieją) piszecie dobre czy złe wiersze. Istotne jest to, że postrzegacie język polski jako narzędzie, które nie tylko pozwala na zdefiniowanie i przekazanie sprzedawczyni w sklepie spożywczym swoich potrzeb z zakresu gastronomii lub wymianę poglądów na temat ostatniego odcinka serialu "Łykając łzy". Niewiele jest osób, które rozumieją lub choćby próbują zrozumieć niewyczerpany potencjał słowa, służący przekazywaniu obrazów, emocji i abstrakcji, potencjał niedostępny innym dziedzinom sztuki. Nazywanie otaczającego świata i stanu wewnętrznego ja przy wykorzystaniu abstrakcyjnych pojęć i ich wzajemnych relacji to fenomen mało doceniany.

Jeżeli też tak uważacie lub uważacie nie tak, ale podobnie lub też uważacie zupełnie inaczej. ale coś uważacie na ten temat, to ten serwis jest dla Was.

Będziemy się starali spełnić Wasze oczekiwania i prośby dotyczące zmian w Nieszufladzie i wzbogacenia serwisu. Pisząc na ten temat w FORUM lub wysyłając e-maila do Administratora, musicie jednak mieć na uwadze ograniczenia techniczne i czasowe... Z pewnych przyczyn Wasze sugestie mogą być wcielane w życie po dłuższym czasie... Niektóre z nich okażą się niemożliwe do realizacji, jednak za każdym razem postaramy się wytłumaczyć, jaki był obiektywny powód odrzucenia prośby o zmianę w kształcie serwisu.

Najtrudniejsze do wykonania będą zmiany funkcjonalne, wiążące się z koniecznością przepisywania skryptów PHP, stanowiących podstawę funkcjonowania WIERSZY i FORUM. W początkowym okresie działania serwisu będziemy jedynie zbierać Wasze sugestie na ten temat. Mamy nadzieję, że najczęściej występujące propozycje zmian uda się wprowadzić w okresie kilku miesięcy od powstania serwisu.


Pisanie on-line...

Komputer też człowiek i się czasem wiesza, choć w odróżnieniu od dwunożnych ssaków można go potem na nowo uruchomić. Wasze teksty i wpisy powstają na Waszym komputerze, są przetwarzane i przechowywane przez komputer na stałe połączony z internetem... Żaden system nie jest doskonały, dlatego będziemy się starali tworzyć zapasowe kopie serwisu Nieszuflada co pewien czas.

Autorom, których złote myśli lub wiersze wpisywane "na gorąco" w okienku Nieszuflady wydadzą się wyjątkowe i warte przechowania po wsze czasy, zalecamy gorąco kopiowanie swojej twórczości do innego programu (np. Notepad, Word) i przechowywanie na własnym komputerze. Tak na wszelki wypadek. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich niespodzianek sieci i zagwarantować bezbłędnego działania Nieszuflady, jakkolwiek wewnętrzne skrypty serwisu stworzył doświadczony programista, pracujący w firmie projektującej znacznie bardziej skomplikowane serwisy, sklepy internetowe itp.


Pomoc


Nieszuflada jako baza danych...

... bardzo niepoetycznie i informatycznie bazą danych na swój sposób jest w istocie. Naszym zadaniem było stworzenie łatwego w obsłudze i niewielkiego "panelu", który pozwala przeglądać zawartość Nieszuflady. Oto on, znajdujący się u góry strony i przedstawiony poniżej w całej swej okazałości. Wartości wybrane w tym panelu (także efekty szukania) wyświetlają się w lewym oknie witryny.

Elementy:


Przejście do menu głównego Nieszuflady.

Wyświetlenie WIERSZY / FORUM / SPISU Autorów lub menu głównego Nieszuflady. WIERSZE i FORUM wyświetlają oznaczoną ilość tytułów tekstów w kolejności chronologicznej. Ostatnio dodany tytuł znajduje się u góry. UWAGA: jeżeli w trakcie przeglądania ktoś doda NOWY tekst, nie będzie on automatycznie uwzględniony w spisie. Należy ponownie wybrać z menu - np: "Pokaż WIERSZE"... Spis AUTORÓW wyświetlany jest w kolejności alfabetycznej.

na str.
Wskazanie ilości tematów (tytułów), które mają być pokazywane w lewym oknie. Wpisaną ilość należy potwierdzić guzikiem oznaczonym: ">". Odradzamy wpisywania w tym polu zbyt wielkiej liczby osobom, które mają złej jakości połączenie z internetem.

Szukaj:   
Poszukiwanie słów (lub ich fragmentów) w temacie wyświetlonym w lewym oknie. Jeżeli będą to WIERSZE, to szukamy tytułu we wszystkich wierszach, jeżeli wyświetlisz FORUM, to szukasz tematu w forum, jeżeli SPIS AUTORÓW, to szukasz Autora. Wybór należy potwierdzić guzikiem oznaczonym: ">". Proste. Gdyby jednak nie okazało się to takie proste, jak planowaliśmy, to następny przycisk wyświetli...

... ten tekst Pomocy!


Jeżeli masz sensowne pytanie na temat wyszukiwania, lub czegoś nie rozumiesz, to napisz do nas. Chętnie uzupełnimy niniejszy tekst pomocy, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania. Pamiętaj jednak, że nie udzielamy porad z zakresu elementarnej wiedzy na temat obsługi przeglądarki internetowej, konfiguracji systemu operacyjnego lub obsługi komputera. Takie pytania pozostaną bez odpowiedzi :)


Koronka nawigacyjna H2.O

W 1987 roku na wydziale Nawigacji Manipularnej Sękoczewskiego Uniwersytetu Technicznego prof. dr hab. B. E. Hemot i dr K. Orowiow opracowali system nawigacji stron internetowych, zwany (od nazwisk twórców) "Koroną H2.O". Dwójka po literze H oznacza, że Hemot napracował się nad projektem dwa razy więcej niż Orowiow. Prosta w obsłudze i uniwersalna koronka Hemota i Orowiowa jest jednym z podstawowych elementów nawigacyjnych Nieszuflady. Poniższy rysunek w przystępny sposób tłumaczy zasadę działania koronki H2.O:

Otwórz oglądaną ramkę
w nowym oknie
Strona poprzednia Strona następna

Jeżeli powyższy rysunek nie wyjaśnił w przystępny sposób zasady działania koronki H2.O, można ją przetestować, zaglądając na stronę WIERSZY Nieszuflady lub napisać list do wydziału Nawigacji Manipularnej Sękoczewskiego Uniwersytetu Technicznego z prośbą o przesłanie doskonałego podręcznika pt. "Korona H2.O i jej zastosowania w podnoszeniu efektywności wykorzystania jednomlasku myszy oraz jej aplikacje w rozwiązaniach nawigacji stronicowej". Ten doskonały, czterystupięćdziesięciusześciostronicowy podręcznik, autorstwa prof. dr hab. B. E. Hemota i dr K. Orowiowa z pewnością pomoże Wam zrozumieć działanie koronki H2.O.