Wiersze
Jarosław KlejnockiOda św. Hieronima

            Dla Marka

Moja mała ziemio Tyle cię pod stopami
(Tak niewiele Zbyt wiele) Gasną ostatnie
latarnie Teraz tylko ciemność Jadowita
Kusząca (a jednak a jednak) Moja mała
ziemio Nic nie wiesz Niczego nie słyszysz
Suniesz po srebrnej obręczy Tak bardzo
obojętna Tak bardzo wymarzona Śnią o
Tobie żeglarze Smukli astronauci Pielgrzymi
przemywają poranione stopy Moja mała
Ziemio (Moje niebo) Mój grobie* * *
      dla O.

A w mojej protestanckiej Biblii
malutkiej jak kalendarz firmy
już podupadłej podtrzymywanej
anonimowymi kredytami ăa imię
jego śmierć" napisano o tym
jeźdźcu przybywającym aby
odebrać nam nadzieję

W tej mojej wieży na siódmym
piętrze czyta się dobrze
wszystkie książki A w mojej
gwieździe dawno zgasłej
przegląda się jakby w
lustrze każda sekunda
zaniechania

(To miał być tylko hymn
o perle)* * *
     dla Zbyszka

Kogóż obchodzą twoje podróże i twoje
zawiedzione miłości Czy nie powinieneś
podążać za beztroskim śpiewem drozda
gwizdem kosa (tego nieświadomego zawiadowcy)
Czyż nie dano ci do zrozumienia że
nikt nie potrzebuje twoich ust i
rąk Zostałeś opuszczony Żadne oko
nie śledzi twych poczynań Obojętność:
to twoja nowa ojczyzna Zimno stałe
zimno To twój karnawał (Starałem się
ale nie było mi dane. Tak, to jest skarga)Teologia

      (trzeci wiersz
      postrymkiewiczowski)

Och Platonie Platonie gdzie twoja jaskinia
A mnie język jak łańcuch przy nadziei trzyma

Nad skrajem przepaści nad urwiska zwisem
W tym zakonnym porządku w tym kapturze mnisim

Bo w rozpaczy mieszkam w tej rozpaczy żyję
I me ciało przykładnie tak jak trzeba gnije

I w tej pustce pustka woła do mnie ze dna
Na tę chwilę ostatnią która nas pojedna


   Jarosław Klejnocki (ur. 1963) poeta, krytyk literacki, nauczyciel (Uniwersytet Warszawski, 42 Autorskie LO Niepubliczne w W-wie); doktor (Polonistyka, Uniwersytet Warszawski, 2001), stypendysta: rządu USA, Research Support Scheme dla naukowców z Europy Środkowo Đ Wschodniej; mieszka w Warszawie.

Książki Jarosława Klejnockiego:

Poezja
"Oswajanie", Towarzystwo "Ogród Ksiąg", Warszawa 1993
"Miasto otwarte", Wydawnictwo "LNB", Warszawa 1995
"Okruchy", Biblioteka "Studium" Wydawnictwo "Zielona Sowa", Kraków 1997
"W drodze do Delft", Biblioteka "Kwartalnika Artystycznego" Wydawnictwo OPEN, Warszawa 1998
"Krótka historia przeistoczeń. Epigramaty" Đ Wydawnictwo Czarne, Czarne 1999
"Mr Hyde" Đ Wydawnictwo Ruta, Wałbrzych 1999
"Reporterzy, fotograficy, zawiedzeni kochankowie" Đ Biblioteka "Studium" Wydawnictwo "Zielona Sowa", Kraków 2002

Eseje
"Zagłada ogrodu" Đ Lampa i Iskra Boża, Warszawa 1996
"Piołun i inne eseje chodnikowe" Đ Lampa i Iskra Boża, Warszawa 1999

Antologie
"Brulion i niezależni. Cz. II antologii "Po Wojaczku", Fundacja Polonia, Warszawa 1992 (wybór, redakcja, słowo wstępne)
"Macie swoich poetów" Đ Lampa i Iskra Boża, Warszawa 1996, wyd. II poprawione i uzupełnione 1997 (z Pawłem Dunin Đ Wąsowiczem i Krzysztofem Vargą)

Redakcja
Bolesław Miciński, Jerzy Stempowski "Listy" Đ Wydawnictwo LNB, Warszawa 1995 (z Andrzejem St. Kowalczykiem, Anną Micińską)
Jakub Deml, "Zapomniane światło" Đ Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2000 (z Filipem Modrzejewskim)

Książki krytycznoliterackie i badawcze
"Chwilowe zawieszenie broni" Đ Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996 (wraz z Jerzym Sosnowskim)
"Adam Zagajewski" Đ broszura w j. niemieckim, Willa Decjusza, Kraków 2000
"Bronisław Maj" Đ broszura w j. niemieckim, Willa Decjusza, Kraków 2000
"Bez utopii- Rzecz o poezji Adama Zagajewskiego" Đ Wydawnictwo "Ruta", Wałbrzych 2002

Publikacje prasowe
- ok. 150 recenzji i omówień na łamach prasy polskiej Đ m.in. "Tygodnika Powszechnego", "Polityki", "Gazety Wyborczej", "Nowego Państwa", "Rzeczpospolitej", "Studium", "Kwartalnika Artystycznego", "Borussii", "Res Publiki Nowej", "Latarnika" (pismo internetowe) i in.
- ok. 50 felietonów na temat poezji w "Gazecie o Książkach" (miesięczny dodatek do Magazynu "Gazety Wyborczej")
- ok. 70 szkiców, artykułów oraz prac krytycznoliterackich dla periodyków krajowych i zagranicznych Đ m.in. "Chicago Review" (USA), "Die Horen (Niemcy), "Opcji", "Kresów", "Miesięcznika Literackiego"