nie ma takiego autora
wywołano plik z idautora=8050 nie występującym w bazie danych